Rezultat pretrage za

Javni poziv za izbor recenzenata na Listu recenzenata

Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske kao nadležna institucija za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srpskoj  kontinuirano provodi Javni poziv za izbor recenzenata na Listu recenzenata koji bi kao saradnici Agencije učestvovali u postupcima vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju. Javni poziv je stalnog karaktera i odnosi se …

Pročitajte

Održana XXVI sjednica Senata

Na sjednici Senata održanoj 23. decembra usvojeni su zapisnici sa prethodnih sjednica Senata Univerziteta. Izvršeni su izbori u akademska zvanja, te usvojeni izvještaji o podobnosti tema i kandidata doktorskih disertacija. Donijeta je odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2021/2022. godinu, na fakultetima/akademijama Univerziteta …

Pročitajte